درباره بیمارستان

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی پارس زاهدان

در این قسمت می توان مطالبی در مورد بیمارستان و یا هر چیز دیر گذاشت.

اطلاعات باید کامل و کامل تر شود.

درباره بیمارستان

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی پارس زاهدان

در این قسمت می توان مطالبی در مورد بیمارستان و یا هر چیز دیر گذاشت.

اطلاعات باید کامل و کامل تر شود.

درباره بیمارستان

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی پارس زاهدان

در این قسمت می توان مطالبی در مورد بیمارستان و یا هر چیز دیر گذاشت.

اطلاعات باید کامل و کامل تر شود.

نکات سلامت

خوردن سه بار میوه در روز

تحقیقان نشان داده است که خوردن سه بار میوه در روز باعت سلامت بیشتر، جلوگیری از پیری زودرس و ... می شود.

رابطه ورزش کردن و جوان ماندن

تحقیقان نشان داده است که خوردن سه بار میوه در روز باعت سلامت بیشتر، جلوگیری از پیری زودرس و ... می شود.

بله دیگه اینم از نکات

تحقیقان نشان داده است که خوردن سه بار میوه در روز باعت سلامت بیشتر، جلوگیری از پیری زودرس و ... می شود.

تحقیقان نشان داده است که خوردن سه بار میوه در روز باعت سلامت بیشتر، جلوگیری از پیری زودرس و ... می شود.

اطلاعات تماس

image

کلیه اطلاعات تماس با بیمارستان پارس و شرکت پارس طب را مشاهده می نماید. کلیه پشنهادها، انتقادها و شکایات خود را می توانید با ما در میان بگذارید.

آدرس بیمارستان

استان سیستان و بلوچستان، زاهدان
خیابان پرستار، بعد از دانشگاه آزاد

ایمیل

info@zahedan-parshospita.ir

تلفن

05433441866

شرکت پارس طب

استان سیستان و بلوچستان، زاهدان
دانشگاه 49-طبقه فوقانی بیمه کارآفرین

05433441866

فروش و امور سهام

فروش سهام از طریق شرکت پارس طب و به صورت اقساط همزمان با پیشرفت پروژه می باشد

سرمایه گذاران در این شرکت از کلیه اقشار جامعه بوده و شامل گروه های پزشکی و غیر پزشکی می باشد